Giá Xe cập nhật

Bảng Giá Xe
Honda City G: 529000000 đ
City 1.5 L: 569000000 đ
City 1.5 RS: 599000000 đ
Bảng Giá Xe
Honda CR-V E: 998000000 đ
Honda CR-V G: 1048000000 đ
Honda CR-V L: 1118000000 đ
Bảng Giá Xe
Civic 1.8E: 820000000 đ
Civic 1.8G: 887000000 đ
Civic 1.5RS: 1044000000 đ
Bảng Giá Xe
HR-V 1.8G: 786000000 đ
HR-V 1.8L: 866000000 đ
Bảng Giá Xe
Honda Accord (Đen ánh độc tôn/Ghi bạc thời trang): 1319000000 đ
Honda Accord (Trắng ngọc trai): 1329000000 đ
Bảng Giá Xe
Honda Brio : 418000000 đ
Honda Brio RS: 448000000 đ